Start
Komisja Turystyki Górskiej PTTK o/Wędrowiec Zabrze
Weryfikacja GOT

Weryfikacja odznaki GOT będzie odbywała się wg poniższego harmonogramu:

 

Do końca stycznia 2017r. – środy 15:00 – 16:30

Od lutego 2017r. – pierwsza i trzecia środa miesiąca 15:00 – 16:45

 
Likwidacja KTG

KOMISJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ PRZY ODDZIALE ZOSTAŁA ROZWIĄZANA UCHWAŁĄ ZARZĄDU ODDZIAŁU NR 17/2016.

CAŁOŚĆ SPRAW ZWIĄZANYCH Z TURYSTYKĄ GÓRSKĄ  M. INNYMI PROWADZENIE TRW GOT, ZOSTAŁA PRZEKAZANA DO KLUBU GÓRSKIEGO WYSOKI POZIOM, NATOMIAST SPRAWY ZWIĄZANE Z GOA ZOSTAŁY PRZEKAZANE DO KLUBU TURYSTÓW ABSTYNENTÓW OSTOJA.